hotline tư vấn
Hotline: 0917 155 114
Địa chỉ
376 QL1A Tam Bình, Thủ Đức
 
Sơn Băng

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh

Nhằm cung cấp thêm thông tin về hình ảnh sản phẩm và ứng dụng thực tế trên các công trình lấy sáng bằng tấm tấm polycarbonate. Chúng tôi gửi tới khách hàng bộ thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh chống tia cực tím UV cho các công trình làm giếng trời, mái vòm, nội ngoại thất,... Có 2 loại sản phẩm chính là tấm lấy sáng đặc ruột và tấm lấy sáng rỗng ruột, tất cả nguyên liệu sản xuất có xuất xứ từ Đức sản xuất dựa trên quy trình công nghệ hiện đại, an toàn, chất lượng.

Album ảnh tấm lấy sáng rỗng ruột

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 1

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 2

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 3

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 4

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 5

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 6

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 7

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 8

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 9

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 10

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 11

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 12

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 13

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 14

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 15

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 16

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 17

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 18

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 19

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 20

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 21

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 22

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 23

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 24

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 25

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 26

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 27

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 28

Hình ảnh tấm lấy sáng đặc ruột

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 29

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 30

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 31

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 32

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 33

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 34

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 35

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 36

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 37

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 38

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 39

Hình ảnh công trình lấy sáng thực tế.

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 40

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 41

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 42

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 43

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 44

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 45

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 46

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 47

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 48

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 49

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 50

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 51

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 52

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 53

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 54

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 55

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 56

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 57

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 58

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 59

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 60

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 61

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 62

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 63

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 64

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh ảnh 65

Thư viện ảnh tấm lợp lấy sáng polycarbonate thông minh trên đây là sản phẩm có sẵn tại Sơn Băng và các công trình thi công thực tế sử dụng các loại tấm lấy sáng đặc ruột hoặc rỗng ruột. Chúng tôi đa dạng về sản phẩm và mẫu mã, sẵn sàng đáp ứng được mọi nhu cầu trong lĩnh vực tấm lấy sáng cách nhiệt.

Bài viết liên quan